Teenused

Kohalkasutus. Kõikide väljaannetega saab tutvuda raamatukogus kohapeal lugemissaalis. Jooksva kuu ajakirjad on kasutamiseks kohapeal. Koju laenutatakse eelmise päeva ja vanemaid ajalehti.

 Väljaannete kojulaenutus. Laenutähtaeg on raamatutel 28 päeva, ajakirjadel ja ajalehtedel  7 päeva.

Avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu külastajatel on võimalik kasutada ühte arvutit. Interneti kasutamiseks peab kaasas olemas kas raamatukogu lugejapilet või isikut tõendav pildiga dokument. Kõikidel arvutitel on olemas ID-kaardi lugeja. Arvutitest on võimalik teha väljaprinte. AIP kliendil on keelatud kasutada isiklikku andmekandjat, teha muudatusi arvuti seadistuses, installeerida programme või salvestada andmeid arvuti kõvakettale.

 WiFi võrgu kasutamine on kõigile lugejatele tasuta ning ühenduse aeg ei ole piiratud. Kuna tegemist on avaliku võrguga, kuhu saavad ühenduda kõik soovijad, ei taga raamatukogu võrgu turvalisust.

Elektronkataloog RIKS. Selleks, et sisse logida e-kataloogi RIKSWEB, tuleb pöörduda esmase salasõna saamiseks raamatukoguhoidja poole. Salasõnaga saab kasutada oma lugejakontot (pikendamine, reserveerimine, laenutusajaloo vaatamine).

Pikendamine ja reserveerimine RIKSWEBis. RIKSWEBi kaudu saab pikendada 3 korda järjest ja 3 päeva enne tähtaja saabumist. Kui teaviku tagastustähtaeg on möödunud, siis ei ole RIKSWEBi kaudu võimalik tähtaega pikendada. Pikendamiseks tuleb klõpsata teaviku andmete ees olevale + märgile.
RIKSWEBi kaudu saab reserveerida kuini 3 teavikut.
Otsingut saab andmebaasis sooritada ka ilma sisse logimata.

Koduteenindus. Kodus teenindamise teenust pakutakse raamatukogu teeninduspiirkonna elanikele, kelle tervislik seisund ei võimalda raamatukogu külastada. Raamatukoguhoidja toob üks kord kuus (vastavalt kokkuleppele) ja viib hiljem raamatukokku tagasi. Teenus on tasuta.
Teavikuid on võimalik otsida ise e-kataloogist RIKSWEB või küsida raamatukogust. Koduteenindusega liitumiseks tuleb helistada raamatukogu telefonile 7749315 või saata e-kiri aadressile: ulvi.luht@gmail.com

Laenutusjärjekorda panemine. Lugejal on võimalik panna end raamatukogus laenutatavate teavikute (välja arvatud perioodika) ootejärjekorda. Korraga on võimalik ennast järjekorda panna 5 teavikule. Teavikuid hoitakse 5 tööpäeva. Kui lugeja selle aja jooksul teavikutele järgi ei tule, järjekord tühistatakse. Järjekorda on võimalik panna raamatukogus kohapeal ja RIKSWEBi kaudu.

Infoteenindus. Infopäringuid saab esitada raamatukogu telefoni 7749315 teel, kohapeal või e-kirja teel: ulvi.luht@gmail.com
Päringutele vastatakse 24 tunni jooksul, mahukamatele 3 tööpäeva jooksul.
Lugejaid nõustatakse: teemaotsingul, faktide ja andmete täpsustamisel, andmebaaside kasutamisel, teavikute leidumuse kohta raamatukogus.

RVL teenus lugejatele. Raamatukogu kogudes puuduvad raamatud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.
Tellimust saab esitada raamatukogus kohapeal, telefonile 7749315 või e-aadressile: ulvi.luht@gmail.com
Tagastamistähtaja ja kasutamiskorra määrab saatja-raamatukogu.
Kui teavik tellitakse posti teel väljapoolt Jõgeva maakonda, tuleb postikulu tasuda teaviku tellijal teaviku saabumisel raamatukogus sularahas.

Kasutajakoolituste korraldamine. Raamatukogu pakub oma lugejatele, algkooli ja põhikooli ning lasteaia rühmadele raamatukogus koolitusi, raamatukogutunde ja raamatukoguekskursioone. Koolitused on tasuta ning vastavalt soovile kas individuaal- või rühmakoolitused. Rühmakoolituste minimaalne kestus on 20 minutit ja maksimaalne 45 minutit. Koolitustele ja ekskursioonidele tuleb eelnevalt registreeruda.
Kasutajakoolituse eesmärk on anda raamatukogu lugejatele algteadmisi infootsingust. Koolitusel tutvustatakse RIKSWEBi kasutusvõimalusi (otsinguvõimalused, reserveerimine, tagastustähtaja pikendamine jne), aga ka e-kataloogi ESTER, artiklite bibliograafilist andmebaasi ISE, andmebaasi DIGAR. Lisaks pakub raamatukogu järgmisi koolitusi: arvuti algõpe, e-lugeri tutvustus, e-raamatukogude tutvustus, e-teenused, ID-kaardi kasutamine, kirjanduse tutvustamine.

Rühmakoolitused:
Raamatukogu tutvustus lasteaiarühmadele ja algklassidele (20-45 minutit).
Mis on raamatukogu, kuidas raamatuid laenutatakse, kuidas saab laps end raamatukogu lugejaks vormistada ja ise raamatuid laenata? Mida huvitavat saab raamatukogus veel teha ja millised ruumid on raamatukogus? Eeva Niinivaara mälestustoa tutvustamine. Muinasjututundide läbiviimine.

Raamatukogutöö tutvustamine alg- ja keskastme klassidele (30-45 minutit).
Räägime sellest, milliseid töid tehakse raamatukogus veel peale raamatute laenutamise. Milliseid töid peab enne tegema, kui raamat lugejani jõuab?

Meeldetuletuste saatmine võlgnevuste, laenutustähtaja aegumise ja reserveeringute kohta. Raamatute õigeaegse tagastamise eest vastutab lugeja, kellele antakse laenutustähtajaga laenutustšekk. Raamatukogu saadab meeldetuletusi laenutustähtaja saabumise, aegumise, võlgnevuste, aga samuti ka reserveeringute kohta lugeja poolt antud tema e-posti aadressile.

Tagastustähtaja pikendamine. Laenutustähtaega saab pikendada kuni kolm korda juhul, kui raamatule ei ole tekkinud järjekorda.
Pikendamiseks kasutage RIKWEBi, helistage raamatukogu telefonile 7749315 või saatke e-kiri aadressile: ulvi.luht@gmail.com

Lugemisabivahendite kasutamine. Raamatukogus on soovijail võimalik kohapeal kasutada lugemiseks lugemisluupi. Kasutada saab ka lugemisprille.


Huvitegevus. Raamatukogu pakub huvitegevuse võimalusi.
Toimub Naisteklubi 1 kord kuus.

Paljundamine. Raamatukogus on kasutuses koopiamasin . Paljundada on võimalik raamatukoguhoidja vahendusel. Saab teha mustvalgeid. Teenus on tasuline: formaat A4 ühepoolne leht 10 senti, formaat A4 kahepoolne leht 15 senti, formaat A3 ühepoolne leht 20 senti, formaat A3 kahepoolne leht 30 senti.
Koopiate valmistamine toimub vastavalt „Autoriõiguste seadusele“. Raamatukogu ei tee koopiaid nootidest. Raamatukogul on õigus keelduda koopia valmistamisest juhul, kui kopeerimine võib kahjustada teavikut.


Skaneerimine, salvestamine ja e-postiga saatmine. Raamatukogus on kasutuses skanner. Skaneerimisteenust on võimalik kasutada raamatukoguhoidja vahendusel. Teenus on tasuline: ühepoolne leht või foto 50 senti, kahepoolne leht või foto 1 euro.

Printimine. Raamatukogus on kasutuses printer. Printimisteenust on võimalik kasutada raamatukoguhoidja vahendusel. Saab teha mustvalgeid väljatrükke. Teenus on tasuline: formaat A4 must-valge trükk leht 10 senti, formaat A4

.Veekeetja ja kohvimasin. Raamatukogus on veekeetja ja kohvimasin.

Spordivahendite laenutamine. Spordivahendite laenutamiseks peab olema Sadala raamatukogu lugeja.
Käimiskeppe: üks paar, kõrgusega 110cm saab laenutada üheks päevaks. Laenutamine on tasuta.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar