01.09.15

Uued raamatud


1. september

SEPTEMBER
Leelo Tungal
Astrites on pruunid sälgud,
floks on ammu roostes.
Ruuge ranits rõõmsalt välgub
kooli poole joostes.

Pinal kolksub killa- kolla,
asfalt paitab päkki.
Küll on tähtis tunne olla
õpilane äkki.

Koolis tundma õpid tõde,
tead, mis hea, mis paha.
Hoovis õpilase õde
nukralt vaatab maha.
 
 
 
Suve loetumad raamatud

Parimad muinaslood


 

  Ennemuistsel ajal kui draakonid veel ilma peal rändasid, istusid inimesed õhtuti tule ümber ja jutustasid lugusid. Lugusid vapratest printsidest, graatsilistest printsessidest ja pedeitud aaretest ning need olid täis seiklusi ja salapära. Siinsed muinaslood on reisinud üle merede ja maade, loetud-räägitud suurtelt väikestele ja lõpuks jõudiski nad ühte kohta kokku selle raamatu kaante vahele. Tee raamat lahti ning oledki kõnelevate konnade ja haldjatest ristiemade maailmas – naudi neid jutte samamoodi nagu su esivanemad ammustel aegadel.


Ühe katuse all

Autor: Erik Tohvri 
 
 
 
 Keskustest ja suurtest teedest eemal, ammu suletud Vaariku mõisakooli lähedal mäekünkal, seisab valge kahekorruseline kivimaja. Selles elavad ja veedavad oma rahulikke pensionipäevi kolm naishinge, kes on aastakümneid koolis töötanud. Siis aga tuleb siinsesse konnatiigiellu ootamatu muutus – majja kolib neljanda elanikuna üksik, täiesti eluvõõras meespensionär, kes on eluaeg vaid linnas elanud ja raamatukogus töötanud ning kes end uhkustavalt boheemlaseks nimetab. 
 
 

Lotte Aabits

Toimetanud: Heli Prii, Loone Ots 
 
 
 Aabitsat läbib sõnum, et õppida ja lugeda on huvitav ning mõlemad tegevused on lõbusad ka pingutust nõudes. Aabitsa lood on elurõõmsad, aabits ise aitab mõista üksikosade ja terviku suhet, õpetab nägema igapäevaseid olukordi uue pilguga ja otsima iseseisvalt või koos kaaslasega lahendusi elus ette tulevatele probleemidele. Aabitsat luues on autorid lähtunud mh Eesti Lugemisühingu 2012. a projekti „Õpetajate hinnangud 1. klassi õpikutele“ tulemuste analüüsist ning arvestanud õpetajate kirjeldatud ootusi ning soovitusi. Lugemismaterjal annab võimalusi ühislugemiseks (õpetaja-õpilane, vanemad-laps) ning saadud muljete jagamiseks. See õpetab nii lugemise tehnikat ja ilmekust kui ka analüüsi- ja aruteluoskusi. Aabitsas on eraldi osad vähese lugemiskogemuse või lugemisraskustega lastele. 1. õppeveerandil on soovitav kasutada aabitsa kõrval ladumisaabitsat, tähekaarte vm häälikulise analüüsi abivahendeid. Heiki Ernitsa detailideni läbi töötatud illustratsioonid aitavad arendada sõnavara, loovust, fantaasiat, tekitavad huvi ja toetavad teksti mõistmist. Piltide kirjeldamine ja nende järgi lugude rääkimine arendab jutustamisoskust.
1. augustil avati Sadala Koolimajas Torma Lasteaia Linnuataja filiaal.
Raamatukogu käis ka uudistamas, tervitamas ja külla kutsumas.

Mõned pildid: